Do'a Pelet Media Bantal

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya