Do'a memanggil jarak jauh

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya