Barang Dijual Cepat Laku

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya