Pemusnah Guna-guna dan santet

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya