Rajah buat pagar Rumah

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya