PENGASIHAN MELALUI PANDANGAN MATA

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya