TATA KRAMA BERSETUBUH

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya