AGAR SUAMI TIDAK KAHWIN LAGI

Inggat Hanya Allah Yang Berkehendak dan Memberikan ijabah-Nya